Wat is palliatiewe sorg?
palliatiewe sorg
Palliatiewe sorg is ’n benadering wat die lewensgehalte van pasiënte en hul gesinne verbeter wanneer iemand ’n lewensbedreigende siekte het, byvoorbeeld gevorderde borskanker. Die doel is dus om lyding te voorkom deur middel van vroeë identifikasie en deeglike assessering, en behandeling van pyn en ander probleme wat met die siekte verband hou, op ’n fisieke, psigososiale en geestelike vlak.

Multiple offices to attend to your enquiries